.

Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2017

Πωλείται δορυφορικός δέκτης.

Πωλείται ο  NEOTIONbox 3000-ψηφιακός δορυφορικός αποκωδικοποιητής σε καλή κατάσταση...

Πολλές εφαρμογές και δυνατότητα αναβάθμισης firmware.Τιμή 25 ευρώ.
Πληροφορίες 6978-843823w.u-Αγρίνιο