.

Σάββατο, 11 Απριλίου 2015

Χαρίζεται κινητό ΝΟΚΙΑ.

(ΕΣΤΑΛΕΙ)Χαρίζεται το ΝΟΚΙΑ 5140i (επαγγελματικό-αδιάβροχο),έχει να χρησιμοποιηθεί πολύ καιρό και χρειάζεται καινούργια μπαταρία.Αν κάποιος το χρειάζεται το δίνουμε δωρεάν.Επικοινωνία -Αγρίνιο.